I.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány:

PROJECT-F s. r. o.

Karpatské námestie 7770/10A

831 06 Bratislava – mestská časť Rača

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 54180104

DIČ: 2121588623

IČ DPH: SK 2121588623

Registrace v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III v oddieli Sro, vo vložke číslo

156321/B.

Bankovní spojení ( CZK ) : 2302352094/2010 Fio Banka

Příjem objednávek přes stránku: nonstop

Infolinka Pondělí až Pátek od 10:00 do 17:00

Odpovědný vedoucí: Jakub Furda

info@project-f.cz

+421949303566

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://project-f.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby,

která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své

podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na

webové stránce dostupného na internetové adrese www.project-f.sk (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylné ujednání v

kupní smlouvě má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou

uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně

daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží

ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po

dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje ujednání

kupní smlouvy za individuálně dohodnutých podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním

zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém

obchodě platí jen v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s

kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s

uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí

kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

• prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud provedl předchozí registraci v internetovém

obchodě,

• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do

objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko závazná

objednávka s povinností platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za

správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém

formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Bezodkladně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení

objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické

a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky

prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o

přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Bezodkladně po obdržení

objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu,

kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou

potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením

objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle

kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za

nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího

o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních

podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud

není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit

objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo elektronickou zprávou na email

prodávajícího, obě uvedené v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické vadě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v

internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu

zboží za tuto zcela zjevně vadnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické

potvrzení o obdržení objednávky dle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje

kupujícího o vadě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu

pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní

smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu

prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat

do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání

zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a

pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli jejich změně

povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou

prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen

zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.

Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský

účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto

obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s

ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

zaplatit následujícími způsoby:

1.a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího v Kč: 2302352094/2010

1.b ) dobírkou v hotovosti při převzetí zboží. Dobírkový poplatek je účtován částkou 30kč s dph. Poplatek bude připočten ke ceně dopravy. Při objednávce nad 3000kč s dph poplatek neúčtujeme.

1.c)  Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu ComGate Payments, a.s., přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana . Pokud si přejete platbu reklamovat nebo máte dotazy ohledně plateb můžete použít kontaktní údaje: ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267

Poplatky za přepravu :

při dopravě společností ( Express One Slovakia s.r.o ) Express One Slovakia s. : 4376/B s

doručením od 2 do 3 pracovních dnů na území České Republiky po expedici z našeho skladu –

od 145kč. Při objednávce nad 3000kč s dph ( cena zboží ) je doprava zdarma.

při dopravě společností GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Číslo účtu:

SK4311110000001470459005 IČO: 36624942 Sídlo: General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Budča 1039 962 33 Budča Slovenská Republika s doručením od 2 do 3 pracovních dnů na území

České Republiky po expedici z našeho skladu – od 145kč. Při objednávce nad 3000kč s dph ( cena

zboží ) je doprava zdarma.

při dopravě na výdejní místo nebo Z-BOX společností Packeta Slovakia s. r. o. Kopčianska

3338/82A 851 01 Bratislava IČO: 48136999 DIČ: 2120099014, IBAN:SK 94833000000-

02500940962 BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního

soudu Bratislava I, oddíl: s.r.o., vložka číslo: 105158/B s doručením od 2 do 3 pracovních dnů po

expedici z našeho skladu - v ceně 119kč ( zásilka do 5kg ) a v ceně 145kč ( zásilka do 10kg ) Při

objednávce nad 3000kč s dph ( cena zboží ) je doprava zdarma.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a

dodáním zboží ve smluvní výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i

náklad spojený s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní

platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněný okamžikem

připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada

kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu pokladní doklad.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku

pak nejpozději do 48 hodin.

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

• na adresu určenou kupujícím v objednávce

• prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

• osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

8. Volba způsobu dodání se provádí v průběhu objednávání zboží.

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v

objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy

dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné

náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně

kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v

objednávce, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.

náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu

nasvědčujícího neoprávněnému vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad (fakturu) odesíláme

elektronicky v den expedice.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů

na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození či zničení

zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující

povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má

právo od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní

• ode dne převzetí zboží,

• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo

dodání několika částí

• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka

zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

• o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy oznámil

kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a došlo-li k úplnému

poskytnutí služby,

• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli

prodávajícího a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

• o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, které

mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výkyvech trhu nezávislých na

vůli prodávajícího,

• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo

zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího,

• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své

povaze nenávratně smícháno s jiným zbožím,

• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které není vhodné vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo z

hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

• o dodávce zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo

počítačového softwaru, pokud jsou prodávány v ochranném obalu a kupující tento obal rozbalil,

• o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a

prodeji knih nedodávaných v ochranném obalu,

• o dodávce elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo

zahájeno s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že

vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,

• v dalších případech uvedených v § 7 ods. 6 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při

prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy

uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ve znění nehorších předpisů.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve

lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od

smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou

nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající

potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od

odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to iv tom

případě, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od

odstoupení od smlouvy, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal,

a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem

jen tehdy, souhlasí-li s tím kupující a nevzniknou-li mu tím další náklady.

8. Zvolil-li kupující jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí

prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému

způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a pokud je

to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn

jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti

zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.

Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v

objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy veškeré peněžní

prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným

způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany dojídaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na

základě reklamy prodávajícím provedené,

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto

druhu obvykle používá,

• zboží odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předlohy, byla-li jakost nebo

provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,

• je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo

vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního

zboží v době dvacet čtyři měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za

nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena dohodnuta, na opotřebení zboží způsobené jeho

obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,

kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

• jde-li o vadu, kterou lze odstranit:

- bezplatné odstranění vady zboží,

- Výměnu zboží za nové zboží,

• jde-li o vadu, kterou nelze odstranit:

- přiměřenou slevu z kupní ceny,

    - odstoupit od smlouvy.

      

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

• má-li zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako

věc bez vady,

• nemůže-li zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

• nemůže-li řádné zboží užívat pro větší počet vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, ve které je přijetí reklamace

možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Spotřebitel může reklamaci uplatnit iu osoby

určené prodávajícím. Pokud reklamaci spotřebitele vyřizuje osoba určená prodávajícím, tato může

reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci postoupí na vyřízení

prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující

právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož

i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího

trvání, případně písemné odůvodnění. zamítnutí reklamace.

6. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená

osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z vadného plnění. Na základě

rozhodnutí spotřebitele, které z práv vyplývajících mu z vadného plnění si uplatňuje, je Prodávající

nebo jím pověřený pracovník nebo určená osoba povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve

složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamách, v odůvodněných

případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů

ode dne uplatnění reklamace. . Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace včetně

odstranění vady musí vyřídit ihned, přičemž v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i

později. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne

uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a

kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Za

okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy prodávající disponuje reklamovaným

zbožím nebo mohl disponovat. ( den doručení zboží prodávajícímu )

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode

dne uplatnění reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nepatří, jestliže kupující před převzetím věci věděl, že věc

má vadu, nebo jestliže kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů

vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit

ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace a jejího vyřízení, je-li více možností, má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 499 až 510, § 596 až

600 a § 619 až 627 zákona č.j. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a

zákonem č.j. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

VIII.

Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím

elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto

obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu

uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

1. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se

způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající

porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního (mimosoudního)

řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost podle předchozí

věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Tím není

dotčena možnost spotřebitele obrátit se na soud.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská

obchodná inspekce, se sídlem: Průvozská 32, 827 99 Bratislava, IČ: 17 331 927, kterou lze za

uvedeným účelem kontaktovat na adrese Slovenská obchodní inspekce, vztahů a alternativního

řešení sporů, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo

adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející

se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr lze využít při řešení sporů mezi

prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

3. Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlynské nivy 44/a, 827 15

Bratislavě, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktním místem dle Nařízení Evropského

parlamentu a Rady 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line ao

změně nařízení (ES) č. 524/2013 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení

spotřebitelských sporů on-line).

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Okresní úřad odbor živnostenského podnikání.

Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním

zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění nejhorších předpisů .

X.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Slovenské republiky.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že vztah se

řídí právem Slovenské republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně

závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení

Zák. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění nejhorších předpisů.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně

rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží

prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich

část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového

obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání

internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí

vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně

zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový

obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem,

který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě

a není veřejně přístupná.

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

XI.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je IČO 54180104 se sídlem PROJECT-F s. r. o.

Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača SLOVENSKÁ

REPUBLIKA (dále jen: „provozovatel“).

2. Kontaktní údaje provozovatele jsou

adresa: PROJECT-F s. r. o. Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

email: info(zavináč)project-f.cz

telefon:+421949 303 566

3. Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické

osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,

lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické

osoby.

4. Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které

provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

• oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k

objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou

požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu

uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit,

• zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28

Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Provozovatel uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a

provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení

smluvního vztahu).

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5

let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy vložka č. : 3215/B )

• Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy ( Express One

Slovakia s.r.o. ) Express One Slovakia s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka u Dunaje,

IČ:31342621, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl : Sro : 4376/B

• Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy FHB Group,

s.r.o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava, IČO: 44 305 435, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního

soudu Bratislava I, oddíl , vložka č. : 53699/B

• Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy Packeta Slovakia

s. r. o. Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava IČO: 48136999 DIČ: 2120099014, IBAN:SK

9483300000002500940962 BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX, zapsaná v obchodním rejstříku

Okresního soudu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B

• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

( WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava Slovensko

zajišťující vedení účetnictví ( Kenko Raifu s.r.o., Havanská 25 040 13 Košice IČ: 46467076 )

2. Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,

• právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24

Zákona,

• právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,

• právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona,

• právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email

provozovatele uvedený v článku. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte,

že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v

listinné podobě, zejména v podobě záloh a hesel.

3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste

seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni/oznámeni s podmínkami ochrany osobních

údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů

zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na

Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/a.

IX

Soubory cookie

Aby bylo zajištěno řádné fungování tohoto webu, ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové

soubory. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webových stránek.

Co jsou soubory cookie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá ve vašem počítači nebo

mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává

informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a

jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webu nebo prohlížení jejích jednotlivých

stránek nemusíte opětovně uvádět.

Jak používáme soubory cookie?

Tyto webové stránky používají soubory cookies k zapamatování uživatelských nastavení, pro lepší

přizpůsobení reklam zájmům návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu webstránek.

Jak kontrolovat soubory cookie

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz stránka

aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu

prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však

pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu ručně upravovat některá nastavení a některé

služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů

soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

Více informací https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cz

X

Zpracování osobních údajů za účelem Vaší účasti v soutěži

Prostřednictvím naší facebook stránky budeme průběžně vyhlašovat a organizovat propagační a

marketingové soutěže. Účelem soutěží je propagace výrobků značky Project F. Účast v soutěži je

dobrovolná. Do každé soutěže se můžete zapojit jen způsobem uvedeným v vyhlášení soutěže.

Vašim aktivním souhlasným jednáním, které představuje provozovateli určený způsob účasti v

soutěži, udělujete provozovatelům souhlas ke zpracování svých osobních údajů nezbytných pro

organizaci soutěže, jejichž zpracování se řídí těmito pravidly. Seznam osobních údajů : Kontaktní a

jiné osobní údaje (např. jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, soutěžní příspěvky,

včetně fotografií nebo videí, údaje o Vašem spotřebitelském chování. Účel zpracování : Organizace

soutěže a kontaktování výherce. plnění zákonných povinností provozovatele vyplývajících z

příslušných právních předpisů Právní základ zpracování 1. Váš souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1

písmena a) GDPR. Udělení souhlasu je dobrovolné. Příjemci osobních údajů jsou smluvní patneři -

např. pro doručení výhry. : 3215/B ) ). Doba uchovávání údajů je pro účely pořádání soutěže do 30

dnů od určení výherců. V případě výherce po dobu určenou příslušnými právními předpisy z oblasti

účetnictví a daní.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 07.11.2022